Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش چیست؟


به نظر شما در محیط کار، چه عواملی باعث می‌شود که نگرش، به رفتار تبدیل نشود؟

– کمبود اعتماد به نفس

– محافظه‌کاری

– فشار و مشکلات خانوادگی که فرد را مجبور می‌کنند، در محیط کار به دنبال فرار از چالش و تغییر باشد

– ترس از دست دادن جایگاه

– ناامیدی از اصلاح و تغییر

– ترس از ضرر مالی

– نداشتن امنیت شغلی و مشکلات اقتصادی

– وجود ابهام در رویه‌ها و فرایندهای سازمانی

 

اگر شما جای گروه متمم باشید و بخواهید در ۵ زمینه، نگرش دوستان متممی نسبت به متمم را بسنجید، کدام زمینه‌ها را انتخاب می‌کنید؟

– تعداد مراجعات روزانه، ماهانه و سالانه اعضا

– مدت زمان حضور در سایت در دوره‌های زمانی مشخص برای هر عضو

– کیفیت انجام تمرینات

– نحوه پرداخت حق عضویت و تمدید به موقع عضویت در سایت

– چگونگی رعایت توصیه‌ها و پیشنهادات متمم در مطالعه دروس و حل تمرینات