Menu
نویسنده مطلب : احسان

مطلب مورد بحث:

مدیریت زمان چیست و تکنیکهای آن کدام است؟


با گوش دادن به فایلهای صوتی یک مطلب را متوجه نشدم  :
لیست کردن همه کارهایی که بیشتر از ۳ دقیقه وقت میخواهد را توصیه میکنید یا نه؟
چون در قسمتی از فایل گفتید که لیست بلند اثر روانی منفی دارد و در قسمتی دیگر گفتید که کارها را در ذهن‌تان نگه ندارید و کارهایی که باید انجام بدهید را بنویسید