Menu
نویسنده مطلب : مسعود خلیفه

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سوال ۱: خدمات اینترنتی به یک عده خاص توسط اپلیکیشن و یا سایت . علاقمند هستم بیشتر مثالها به بازار دیجیتال و استارتاپ های مرتبط در این حوزه بپردازد.

سوال ۳: بازار بالقوه: تمام والدین می‌توانند بازار بالقوه باشند.

بازار آماده: والدینی که به اینترنت دسترسی دارند و در وب به دنبال آموزش چنین مطالبی هستند.

بازار هدف: والدینی که فرزندان پیش فعال دارند.

بازار تحت نفوذ: کاربرانی که عضو خبرنامه سایت و علاقمند به دریافت مطالب آن هستند.

سوال ۴: یکی اینکه مدیریت بازار هدف کوچک‌تر راحت‌تر است و همچنین ایجاد تعهد و وفاداری مشتری و یا بحث CRM در بازار هدف کوچکتر بهتر شکل می‌گیرد. و یا  درصورت شکست قسمت کوچکی از بازار خراب شده و قسمت عمده آن هنوز دست نخورده می ماند و می توان با عملکرد بهتر از آن استفاده نمود.