Menu
نویسنده مطلب : شادان حسینی

مطلب مورد بحث:

تأثیر مقایسه بر شادمانی | کبوتر با کبوتر، باز با باز؟


سلام

من تجربه این موضوع را داشته ام دوستی داشتم در دوران دانشگاه (رشته کامپیوتر) که او ترم آخر را نخواند و رها کرد ، من ادامه دادم و او خانه نشین شد، پس از اتمام دانشگاه وارد شرکتی که خواهرم بود شدم و اتفاقی شروع به کار کردم و او بعد از چند سال توانست منشی بخش فروش شرکتی شود من همیشه خودم رو با او مقایسه میکردم و احساس رضایت میکردم وا اما او روز به روز افسرده و ناراحت تر

یک روز به خودم گفتم دلیل اینکه از دوستت جلوتری این نیست که تو بهترینی و موفقی ، دلیل این هست که او کلا رها کرده ،

و به این صورت بود دیگر خودمو با دوستانی که عقب تر بودند مقایسه نکردم و در عوض بادوستانی شاد در رشته ها ی متفاوت ایجاد رابطه کردم

و به درستی که دوستی با انسان افسرده روی هر شخصی تاثیر گذار هست