Menu
نویسنده مطلب : ایمان

مطلب مورد بحث:

من یک مدیر خودشیفته دارم


نقل قول از متمم : “اجازه بدهید قبل از هر چیز، نکته‌ای را – که در درس‌های مختلف بارها به شکل‌های متفاوت یادآوری کرده‌ایم – یادآوری کنیم.
آنچه در این درس (یا درس‌های مشابه) در مورد یک توصیف شخصیتی یا اختلال می‌خوانیم، قرار نیست آموزش روانشناسی باشد. بلکه تلاش برای آموزش ترمینولوژی رایج در مدیریت رفتار سازمانی است.
به همین علت، مثلاً زمانی که متمم در مورد واژه‌ی سایکوپات یا تعریف سایکوپات حرف می‌زند، ادعا  نمی‌کند که خلاصه‌ی ده‌ها کتاب و مقاله‌ی روانشناسی و روان‌درمانی را در قابل یک درس چند هزار کلمه‌ای خدمت شما ارائه می‌کند.
بلکه  تلاش متمم این است که واژه‌ای را که در کتابهای مدیریتی در قالب یک یا دو جمله به صورت مبهم تعریف می‌کنند و سپس به صورت گسترده به کار می‌برند، کمی مبسوط‌تر و با جزئیات بیشتر توصیف کند.” لینک مربوطه:
https://motamem.org/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7/