- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا شجاعی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


با سلام

به نظرم پذیرش عدم قطعیت همون تفکر واگرا هستش

اینکه بپذیریم  راه حل  ها ی ما افکار ما و برداشت های ما قطعیت کامل ندارند و حتما از زوایای دیگری هم

می توان به مسائل نگاه کرد و نتایج متفاوتی پیدا کرد که تاکنون بهش فکر نمی کردیم

با این حال برای خود من کنار اومدن با عدم قطعیت  واینکه برداشت من شاید  اشتباه  و نادرست باشند خیلی  سخت بوده  زیرا که ممکن

هستش کل شخصیت شما را  زیر سوال ببره  و باعث اضطراب شدید بشه بر همین خاطر شاید خیلی  ها به خاطر همین اضطراب حتی به

دنبال راه حل های دیگر نروند و حتی به افکارشون هم شک نکنند