Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


مجموعه ی متمم

خود مجموعه ی متمم رو یک سیستم در نظر نمی گیرم ولی به نظرم بعضی از زیرمجموعه های متمم رو میشه سیستم در نظر گرفت.

(از این جهت این حرف رو میزنم که باور دارم خیلی از درس ها با هم ارتباط دارن و حتی ممکنه دو تا درس پیش نیاز همدیگه باشن.)

مثلا سیستم دوره ی MBA

عضو های کلیدی:

-درس های ترمِ مقدماتی و پایه

نقطه ی اهرمی:

-داستان های کسب و کار و درس اسلاید سازی

عضو مرزی:

-درس های بازاریابی، فروش و کارآفرینی (و اسامی آشنای دیگر!)

*البته من هنوز در ابتدای راه یادگیری این دوره هستم و با تصوری که امروز، در آخرین روز های سال ۱۳۹۷، از این سیستم دارم، نظرم رو منتشر می کنم.