Menu
نویسنده مطلب : نیما سرائیان

مطلب مورد بحث:

مهارت تصمیم گیری درست در مدیریت و زندگی


تصمیم گیری اصلی ترین امر زندگی هر فرد به حساب میاد . ولی شاید به جرات بشه گفت ۹۰ درصد مردم به نوعی درگیر ترس تصمیم گیری هستند و چه خوب بیان کردن جناب شعبانعلی این مهم رو . به هر حال من از دو مطلب در این سایت وزین به نتیجه رسیدم که اکثر چالشهای موجود ما با این دو مسئله حل خواهد شد ، که البته این دو مطلب به گونه ای در هم آمیخته شده اند یکی تصمیم گیری و دیگری عزت نفس . و بسیار خوب آقای شعبانعلی این دو موضوع رو تحلیل کردن . ماه گذشته در یک کلاسی حضور داشتم در مدرسه کسب و کار لوتوس که یکی از اساتید به موضوع ترس های تصمیم گیری پرداختن که بنده رو یاد مطالب این سایت و بیانات جناب شعبانعلی انداخت .

پیروز و موفق باشید