Menu
نویسنده مطلب : بهروز قدسی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


تصمیم گیری‌های بزرگتر یعنی انتخاب دشوارتر. یعنی کنار گذاشتن گزینه‌های بزرگ و ارزشمند به نفع گزینه‌هایی که بزرگتر و ارزشمندتر به نظر می‌رسند.

یا انتخاب گزینه‌ی دوم از بین دو گزینه‌، در شرایطی که عموم مردم، انتخاب گزینه‌ی اول را منطقی و معقول می‌دانند.

من دقیقا الان تو همچین شرایطی قرار دارم؛یعنی باید یک موقعیت خوب شغلی از نظر عموم (گزینه اول) رو کنار بذارم برای رسیدن به موقعیتی بزرگتر و ارزشمندتر در آینده؛و در صورت نرسیدن به اون موقعیت در آینده باید منتظر سرزنش ها باشم.