Menu
نویسنده مطلب : نگاه احمدی

مطلب مورد بحث:

چند نکته در سناریو نویسی برای یک استراتژیست: آرکتایپ های سناریو


من هم صنعت بانکداری رو مثال می زنم البته بانکداری به شکل فعلی (یعنی بانک های دارای شعب زیاد):

رشد مستدام (Continued Growth):  رشد مستدام این نوع بانکداری با تحولات اخیر در زمینه پرداخت های موبایلی و اینترنتی و حضور فین تک ها، فقط وقتی محتمل است که صنعت بانکداری با آن همراه شود یعنی کاهش سرمایه گذاری بر روی شعب و تعداد آنها و افزایش رویکردها در زمینه پرداخت های غیر حضوری و به عبارتی همگام شدن با رشد دنیای تکنولوژی، علی الخصوص ارتباطات

در هم شکستن و سقوط (Collapse): اگر با تکنولوژی و رشد سریع آن همگام نشود دیر یا زود بانکداری سنتی، درهم شکسته خواهد شد.

اعمال چارچوب (Disciplined Future): در ایران و نه در جهان ممکن است چنین رشدی به وجود آید. به این ترتیب که کم کم شعب بانک ها کم شده و استفاده از پرداخت ها و سایر کارهای بانکی مثل وصول چک و  غیره ، به دنیای غیر حضوری ها می پیوندد اما به دلیل اینکه بسیاری از زیر ساخت ها و آموزش های مردمی و فرهنگ استفاده از آن ها، در برنامه ها پیش بینی نشده و یا شاید مسئولین هنوز به آنها اعتقادی پیدا نکرده اند و یا در مرحله تصمیم گیری برای آن هستند، نیازمند زمان بیشتری است.

آینده‌ی متحول شده (Transformed): این آینده نه برای اعمالی مثل پرداخت اما برای خود بانکداری سنتی با وجود تغییرات مخصوصا دهه اخیر دنیا در این زمینه کاملا قابل پیش بینی می تواند باشد. جایی که خیلی به ندرت از انسان برای خدمات بانکی استفاده شود.