Menu
نویسنده مطلب : زهرا بهرامی

مطلب مورد بحث:

شناخت و تحلیل احساسات از طریق زبان بدن و علائم چهره | RED


با استفاده از دانستن زبان بدن افراد میتوانیم ارتباط موثرتری با آنها داشته باشیم، این امر هم در زندگی فرد تاثیر بهتری داره و هم تاثیرش در شغل فرد نتایج مطلوبی را به دنبال دارد، در مورد مشاغلی مانند بازاریابی، فروش و … دانستن زبان بدن یک عامل اساسی است.
خود من وقتی بازاریاب بودم واقعا ناموفق بودم، فکر میکنم اگه اون زمان علاوه بر اصول بازاریابی در مورد زبان بدن افراد اطلاعات کافی داشتم موفق تر بودم.
از متمم بابت مطالب خوبش در این زمینه واقعا تشکر میکنم این بحث خیلی میتونه به من کمک کنه.