Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


با سلام،
سالها بود که می خواستم یک کتاب را از اول تا آخر، یکبار بخونم ،هیچ گاه فرصت دست نداد ! بنظرم رسید که این روش می تونه کمک کنه و واقعا انجام شد.

خواند شاید گاهی ۱۵ دقیقه، گاهی هم به نیم ساعت می رسید.
زمان برای مطالعه را ،هرشب و قبل از شام را در نظر گرفته بودم.
چند باری هم خارج از زمان تعیین شده انجام شد.
میزان مقدار خوانده شده را در گوشی ثبت می کردم.

انجام این کار به اتمام رسیده است. ۵۷ روز ادامه داشت و ۷ روز هم به دلایل متفاوت نتونستم بخونم.

خواندن کتاب وقت و انرژی زیادی نگرفت،احساس می کنم نظم خاصی در ذهن بوجود آورده بود در این مدت و در پایان هم احساس رضایت خوبی ایجاد شد.