Menu
نویسنده مطلب : شیوا صائبی

مطلب مورد بحث:

قدردانی و قدرشناسی | چقدر در زندگی‌تان شکرگزار و سپاسگزار هستید؟ (+پرسشنامه)


– امتیاز من ۲۵۳ شد . میدونم این عدد بستگی به حالم داره . بعضی روزها بهترم بعضی روزها غرغرو . پس می تونه عدد متغیر باشه . خودم فکر می کردم شکرگزارم ولی انگار همون غرغر کردن باعث میشه سطح نارضایتی بیشتر بشه و یعنی قدرنشناسی .

– به نظرم تعریف شکرگزاری یعنی قدر داشته هامونو بدونیم . و بیان کنیم . و اگر در مقابل آن تونستیم کاری برای جبران انجام دهیم در غیر این صورت واقعا شکرگزار نیستیم .

مثلا اگر کسی کاری برام انجام داد خوشحالیمو نشون بدم ، تشکر کنم و بدون منت جایی براش کاری انجام بدهم .

– جایی مطلبی خوندم که همیشه وقتای ناراحتی انجام می دهم و حالم بهتر میشه . اینکه : هر روز ۵ تا از نعمت هایی که دارید رو نام ببرید و بگویید چه خوب که این نعمت رو دارم . همین .