Menu
نویسنده مطلب : معصومه اکبری

مطلب مورد بحث:

نحوه برخورد و رفتار با افراد درونگرا


در کتاب “آن سوی چهره ها” که الگوی تحلیلی MBTI رو جهت خودشناسی معرفی میکنه ویژگی های زیر برای افراد درون گرا ذکر شده:
۱-دوست دارند وقت زیادی را به تنهایی بگذرانند.
۲-ترجیح می دهند تعداد معدودی دوست داشته باشند.
۳-ترجیح می دهند به جای اینکه به سمت دیگران بروند,دیگران به سمت آنها بیایند.
۴-دیگران او را خجالتی یا خودخواه و مغرور ارزیابی و قضاوت میکنند.
۵-بیش از حرف زدن مدتی وقت می گذارند و فکر میکنند و عقاید خود را با تامل و اندیشه توسعه میدهند.
۶-اگر زمان زیادی با دیگران صرف کنند حوصله شان سر می رود و صحبت تلفنی طولانی آنها را خسته میکند.
۷-ترجیح می دهند به تنهایی روی پروژه ها کار کنند و مشکلی با کار بی وقفه, بر روی یک پروژه طولانی ندارند.
۸-درباره اینکه با چه کسی طرح دوستی بریزند بسیار وسواسی و گزینشی عمل می کنند.
۹-دوست ندارند کانون توجه باشند.
۱۰-سکوت را برای تمرکز دوست دارند.
۱۱-علاقمند به تفکر زیاد قبل از عمل و گاهی بدون عمل, هستند.
۱۲-به حقایق و عقایدی که در پشت کارشان نهفته است,علاقمندند.
۱۳-در برنامه های اجتماعی و در مهمانی هایی که دیگران را نمی شناسند راحت نیستند,اما ترجیح می دهند با کسی که او را میشناسند گفت و شنود دو طرفه داشته باشند.