Menu
نویسنده مطلب : محمد موسی‌پور

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


مدیر یکی از رستوران‌های خوب تهران تهران بعد از گران‌شدن گوشت قرمز می‌توانست چند تصمیم بگیرد:
۱_ افزایش قیمت غذاهای منو: به دلیل افزایش قیمت فروش کاهش پیدا می‌کرد و ثبات کم می‌شد، اما به دلیل نگهداری کیفت لازم پایداری و اعتبار خود را حفظ می‌کرد.
۲_ کاهش کیفیت بدون افزایش قیمت: این تصمیم باعث می‌شد که ثبات خود را از دست ندهد اما در بلند مدت اعتبار، مشتری‌ها و پایداری خود را از دست می‌دهد.
۳_ اما این مدیر تصمیم دیگری گرفت: تغییراتی در ساختار منو داد چند غذای گیاهی و گوشت سفید (مرغ) به منو اضافه کرد غذاهای گوشت قرمز که فروش کمتری داشتند را حذف کرد و غذاهای پرفروش خود را افزایش قیمت داد با این کار هم ثبات هم پایداری خود را تا حدودی حفظ کرد.