Menu
نویسنده مطلب : مهدی میکائیلی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


در رابطه با استعداد استقرای خودم نظر قطعی ندارم و درباره وجود این استعداد مطمئن نیستم اما بر اساس تجربه می توانم بگویم استعداد چندانی در این زمینه ندارم

در مورد ایده پردازی معمولا ایده هایی به ذهنم می آید اما به معنی لبریز بودن از ایده نیست

مطمئنم که استعداد تجسم فضایی خوبی ندارم چون در واحدهای درسی مربوط به هندسه و احجام همیشه دچار مشکل می شدم

با توجه به تجربه هایی که در زمینه درک تصویری و خواندن سریع دارم می توان بگویم که در این زمینه استعداد خوبی دارم

تفکر تحلیلی و به طور کلی قدرت آنالیز و تجزیه و تحلیل خیلی خوبی دارم و این مورد بارها و بارها در طول زندگی به من اثبات شده است اما تا کنون در حوزه شغلی و کسب درآمد از این استعداد استفاده نکرده ام و به دنبال راهی برای به کارگیری آن هستم

در کار با اعداد هم با توجه به تست های هوش و همینطور تجربه انواع مدلسازی از استعداد نسبی برخوردار هستم

در حفظ کردن و به خاطر آوردن کلمات زبان های دیگر دارای استعداد و مهارت مناسبی هستم

در تجسم فضایی و حافظه برای طراحی استعدادی در خودم ندیده ام

به راحتی می توانم رنگ ها را از یکدیگر تفکیک کنم

در مورد استعداد کار با انگشتان چندان مطمئن نیستم زیرا در کارهایی مثل تایپ و نواختن گیتار خوب هستم اما تا به حال در حوزه کارهای فنی چندان تجربه ای نداشتم

در زمینه موسیقی و تقریبا در هر سه آیتم استعداد بالاتر از نرمال دارم و فکر میکنم این استعداد قابل پرورش است و در حال حاضر قصد دارم رو این استعداد خود کار کنم