Menu
نویسنده مطلب : ارکیده

مطلب مورد بحث:

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر


تمامی جملات تمرین بسته به اینکه محیط دوستانه است و یا کاری می تواند متفاوت باشد و همچنین در محیط کاری بسته به اینکه طرف مقابل مقام بالاتری دارد و یا پایین تر میتواند پاسخ متفاوتی داشته باشد.پاسخهای ذکر شده بیشتر مربوط به محیط دوستانه می باشد.
وقتی طرف مقابل من در حال صحبت،مغلطه می‌کند، معمولاً دیگر نمی‌توانم به حرف‌هایش گوش بدهم.
وقتی نمی‌توانم حرف خودم را مطرح کنم و فقط طرف مقابل حرف می‌زند، عصبی می‌شوم و برای مدیریت این شرایط، در صورتیکه بدانم ادامه بحث فایده ای ندارد سعی می کنم مکالمه را پایان دهم. وقتی شک می‌کنم که منظور طرف مقابل از اشاراتش، خودم هستم یا نه، معمولاً‌ بسته به نوع ارتباطم با شخص مقابل موضوع را با او در میان میگذارم و یا سکوت می کنم.
بیشترین حالت خشمگین شدن من در گوش دادن به حرف دیگران زمانی به وجود می‌آید که احساس کنم هدف طرف مقابل از گفتگو صرفا بحث کردن و اثبات خود باشد.
وقتی یک نفر صحبت می‌کند و من شنونده هستم، چنانچه هدف شخص مقابل درددل باشد سعی می کنم صرفا شنونده باشم در غیر اینصورت سعی می کنم هدف او را از بیان این صحبتها تحلیل کنم.
در صحبت‌های طرف مقابل، هیچ چیز به اندازه‌ مشغول بودن طرف مقابل به کاری دیگر حواسم را پرت نمی‌کند. برای حل این مشکل هم، بسته به نوع ارتباطم این مورد را عنوان میکنم.
وقتی کسی با سرعت خیلی آهسته (یا خیلی تند) صحبت می‌کند، در صورتیکه حواسم پرت شود این موضوع را به طرف مقابل میگویم.