Menu
نویسنده مطلب : مرتضی رضائی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


اوایل که با متمم آشنا شده بودم، احساس می کردم همه ی مطالب رو باید کامل یاد بگیرم و در یادگیری دچار کمال گرایی شده بودم و خیلی سردرگم و گیج بودم، واقعا نمی تونستم برای شروع درسی رو انتخاب کنم و بخونم چون فکر می کردم همه برای من مهم هستند و من باید همه رو یاد بگیرم بدون توجه به این که یادگیری اصول خاص خودشو داره و اصلا به این موضوع توجه نداشتم که برای یادگیری هم، باید هدف داشت و برنامه ریزی کرد و من قبل از این درس به ندرت از این شیوه استفاده می کردم ولی اکنون با مهارت یادگیری شروع کردم تا اهدافم رو در انتخاب هر درس به طور شفاف برای خودم تبیین کنم و یادگیری هدفمند و موثری داشته باشم.