Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضا نوروزی

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


مطلبی که به نظر بنده رسیده اینکه گاهی اوقات هم میشه گفت مشکل سیتمی است هم مشکلی در سیستم وجود داره

به طور مثال:

در مثال گیربکس که بیان شد

میشه اینطور هم این مثال رو بیان کرد:

فرض کنید که دنده یک و دنده دو و دنده چهار و شفت داخل گیربکس و خورشیدی ها دچار مشکل هستند

یعنی به عبارتی ۹۰درصد قطعات سیستم دچار مشکل هستند

در این صورت هم مشکل در گیر بکس به صورت تک تک افتاده

و هم در صورتی که بخواهیم مشکل را برطرف بکنیم بهتر است به جای تک تک قطعات معیوب یک گیربکس نو خریداری کنیم(یعنی مشکل را سیستمی ببینیم در صورتی که میشود مشکل را در سیستم هم دید)

حال مطلبی که در سیستم بازاریابی یک شرکت وجود دارد را مورد مثال و بحث قرار میدهیم:

۴پی بازاریابی:

product(محصول)

promotion(ترفیع توسعه)

price(قیمت)

place(مکان)

و ۴پی آمیخته عبارتند از:

process(فرایند)

people(افراد)

physical evidence(شواهد فیزیکی)

productivity and quality(بهره وری و کیفیت)

حال تصور کنید در سیستم بازاریابی در این اجزا قیمت بالا باشد علی رغم تبلیغات مناسب افراد مخاطبین ایجاد شده از طریق تبلیغات را نتوانند تبدیل به مشتری کنند

کیفیت محصول در حدی نباشد که مشتری برای بار دوم و بیشتر از سازمان ما خرید کند

شواهد فیزیکی مناسب و درخور توجه وجود نداشته باشد

کل سیستم بازاریابی مختل شده و شرکت از فروش قابل قبول برخوردار نخواهد بود

حال اگر بخواهیم با استراتژی در مثال گیربکس عمل کنیم بایستی مشکل را سیستمی ببینیم

اما این مشکل در اصل سیستمی نیست و مشکل در سیستم است و با بهبود تک تک اعضا

و ارتقا عناصر یاد شده مشکل بازاریابی حل شده و قطعا در جای دیگر خود را نشان نداده

و با بروزرسانی های دوره ای هم دیگر تکرار نمیشود.