Menu
نویسنده مطلب : یعقوب

مطلب مورد بحث:

طوفان فکری چیست؟ | چند قانون اساسی طوفان فکری (بارش فکری)


بنظرم جلسه طوفان فکری اگه توی محیط رسمی برگزار نشه بهتره. و موضوع دیگه اینکه اگه حاضرین از نظر رتبه سازمانی بهم نزدیک باشند جلسه راحت تر میشه و افراد بدون استرس کمتری میتونن ایده افرینی کنن. ضمن اینکه مدیریت جلسات طوفان فکری باید چرخشی باشد و فقط یک نفر مدیریت تمام جلسات را برعهده نداشته باشد.
در این جلسات بعضا ایده هایی مطرح میشه که در ابتدا شاید خنده دار و یا بی اهمیت باشند اما پس از تحلیل ایده ها ممکن است همان ایده بهترین راه حل باشد. پس هیچ ایده ای را نادیده نگیریم.