Menu
نویسنده مطلب : عليرضا اسمی‌خانی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سلام و درود به دوست عزیزم

مترو

Core component ( عضو کلیدی ) : قطار / اشخاصی که مایل به حمل و نقل سریع تر هستند ( در این مورد می توان اشخاص با اهداف دیگری مانند دوستدار محیط زیست را هم نام برد ، اما تعدادشان به نسبت کمتر است ) .
Core service ( خدمت کلیدی ) : حمل و نقل سریع تر نسبت به وسایل نقلیه دیگر ( اتوبوس ، خودرو )
Leverage point ( نقطه اهرمی ) : ارائه بلیط با شرایط ویژه
Touch point ( نقطه مرزی ) : بهبود نظافت قطار ، ایستگاه و … / بهبود رفتار پرسنل

* : افزایش تعداد قطار را با توجه به هزینه ان – هر واگن حدود ٢.٣ میلیار تومان و نیاز به حداقل ١٢٠٠ واگن ( طبق گفته مسئولین برای بهبود خدمات رسانی ) و بودجه ٢٣٠٨ میلیاردی و هزینه گسترش خطوط مترو و … – نمیتوان در بخش Leverage point ( نقاط اهرمی ) محسوب نمود و می توان ان را در راستای بهبود Core service ( خدمات کلیدی ) محسوب نمود .
** : برخی از موارد ذکر شده ، برگرفته از متن شما می باشد .
*** : منبع ( ١٢٠٠ واگن ) : همشهری انلاین – ایرنا

سپاس ( ع.ا )