Menu
نویسنده مطلب : کمیل عرفانی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


چرا به شرکت‌هایی که کمک می‌کنند مردم خودروها را به صورت اقساطی بخرند، لیزینگ گفته می‌شود؟

این شرکتها عمدتا به واسطه توانایی های مالی خودروها را می خرند و طی مدت زمانی مشخص با شرایط مورد توافق به خریدار در واقع اجاره می دهند از همین رو به آنها لیزینگ خطاب می کنند.