Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی


موسسه ی ترک و خلق عادت و ایجاد و پایبندی به هدف.

موسسه ای برای افرادی که نیازمند فشاری خارجی برای انجام کارهایشان و هدف هایشان هستند و یا می خواهند عادتی را که مدت ها است دارند، ترک کنند اما نیاز به کمک دارند.

این طرح باید همه گیر باشد و به صورت محرمانه یا به صورت جلسات گروهی ، با توجه به خواسته ی مشتری، انجام شود.

ارزش خاص ایجاد شده :

پوشش دادن هر قشری. اگر مشتری خواست، متخصص شرکت به خانه ی او برود یا از طریق شبکه های مجازی با هم در ارتباط باشند یا در ساختمان و مکان های مخصوص شرکت یکدیگر را ملاقات کنند.

همچنین تضمین رسیدن به هدف داده می شود.

صنعت :

این کسب و کار را می توان در صنعت خدمات اجتماعی یا صنعت مشاوره یا حتی صنعت حمایت اجتماعی قرار داد.

بازار :

-بازار بالقوه: تمامی افرادی که از اهمال کاری یاعادتی بد رنج می برند و نمی توانند تغییر
دلخواه را داشته باشند.

-بازار آماده: تمام کسانی که اینترنت داشته باشند یا در شهری زندگی کنند که شرکت در آنجا فعالیت دارد.

-بازار هدف: کسانی که از کار ما کمی آگاهی دارند و کسانی که می دانند که می خواهند تغییر کنند، اما نمی دانند که چطور. مثلا که مقاله هایی را که به کسب و کار ما مربوط می شوند را خوانده اند.(این افراد را پیدا کنیم)

 

ارزیابی بازار:

میزان ضرورت محصول  برای بازار : اهمیت زیادی دارد اما برای بازار این اهمیت آشکار نیست و نیاز به کار دارد.
اندازه بازار : در ابتدا کوچک اما بعد از طریق مشتریان قبلی بزرگ می شود.
محدوده قیمت قابل عرضه : از تقریبا رایگان تا میلیون ها تومان. با توجه به نوع خدمات. البته یکسری استاندارد ها در همه ی خدمات حفظ می شود.
هزینه جذب مشتری یا ایجاد مشتری جدید : بالا-با توجه به نگاه نامناسب به این نوع خدمات
هزینه رساندن محصول به دست مشتری : به اندازه ی هزینه ی ساخت یک نرم افزار و سایت یا پیامک و تماس گرفتن یا حضور فیزیکی .
میزان منحصر به فرد بودن محصول : در نوع ارائه ی خدمات و استفاده از استاندارد های بالا و خدمات جانبی از محصولات دیگر منحصر به فرد است اما خود محصول به تنهایی، اینگونه نیست.
سرعت عرضه محصول به بازار : بالا- از یک ثانیه تا چند ساعت.
نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه : در ابتدا هزینه ی آموزش و حقوق متخصصان -سایت و نرم افزار تبلیغ(خیلی زیاد) – گرفتن مکان را داریم
پتانسیل عرضه محصولات وابسته : زیاد- می توان دوره های آموزشی ای را هم برگزار کرد.
مدت زمان زنده ماندن یا طول عمر محصول : وابسته به پیشرفت علم و تغییر مد است.(برای بروز بودن در همه ی زمینه ها. هم برای محتوا و هم برای ابزار و مکان و … )

 

تخریب کننده ی ذهنیت مردم و تهدید ها:

فضا باید طوری باشد که هر کسی با هر سطح مالی توفعاتش برآورده شود و با فضای نامناسب و افراد غیر حرفه ای کسب و کار تهدید نشود.

معمولا کسانی که می خواهند کاری را انجام ندهند یا عادتی را ترک نکنند، دنبال بهانه می گردند. پس شرایط آرمانی باید در اطراف مشتری (از جانب شرکت) فراهم شود.

(خطای شناختی اولیه نسبت به این نوع کسب و کار ها نیازمند تبلیغ و فعالیت زیادی در شروع کار است.)