Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

نکاتی که فقط یک مدیرعامل حرفه ای و باتجربه می‌داند


یکی از مهم ترین استراتژی هایی که قبلا هم به آن اشاره شده بود؛ تفویض کارهاست.

ولی خب یکی از اصلی ترین عوامل نگرانی یک مدیر هم می تواند همین باشد. لذا او تصمیم می گیرد تا یک تنه کار مدیریت را انجام دهد.

ولی این چالش عظیم چگونه برطرف می شود و ایراد اصلی کار کجاست؟

مدیر خود در ابتدا با تثبیت استراتژی و نظارت و انتقال دانش باید وظایف هر کدام از افراد را در چارت سازمانی شرح دهد و خواسته ها و انتظاراتش را به صورت شفاف بیان کند. با تعیین این اهداف و میکرومنیج ها می تواند مدیریت صحیح شکل گیرد و مدیر به کارهای مهم تر شرکت بپردازد.

نکته ای دیگر این است که متأسفانه مدیران وقت، حق اشتباه کردن را از زیردستان و کارمندان خود می گیرند و با این خطای استراتژیک عملا کار خود را سخت تر می کنند. چرا که کارمند برای پیشبرد بهتر وظایف محول شده ثانیه به ثانیه از او سؤال می پرسد و باعث رنجش و آزردگی می شود. پس بهتر است در  اوایل کار، چهارچوب ها شناخته شود و در گزارش ها نکات تکمیلی گوشزد شود.