Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


وبلاگ اموزش تربیت فرزندان

نیازمشخص :اگر صنعت رو  براساس نیاز مشخص در نظر بگیریم اموزش تربیت فرزندان برای موفقیت اتان در اینده ، ارتباط بهتر با آنها و شادی بیشتر در زندگی

فرایندیا تکنولوژی مشابه : اگر صنعت رو مبتنی بر فرایند تکنولوژی مشابه در نظر بگیریم سایت ها و اپلیکیشن هایی که کار انها مشاوره و اموزش زندگی بهتر برای کاربر هستش مانند متمم
 
کالا یا خدمات مشابه : روانشناسان ، روانپزشکان ، مدارس