Menu
نویسنده مطلب : فاطمه برقی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمرین۱: پاهای همه فضانوردها از چندضلعی های مختلفی ساخته شده. اگه گوشه های این چند ضلعی روی زمین قرار گرفته بود اون فضانورد از نوع بتا هست و اگه ضلع های چند ضلعی روی زمین قرار داشت فضانورد از نوع آلفاست. 
 

تمرین۲: اول به تفاوت رنگ های فضانوردها دقت کردم و دیدم که راه شناخت دقیقی وجود نداره. به شکل بدن و شاخک و سر اون ها توجه کردم و باز هم تفاوت مشخصی پیدا نکردم و در نهایت به پاهای اونها دقت کردم.