Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


با سلام

گاهی در جملات از کلمات توضیح و تعریف به جای هم استفاده میکنیم در حالیکه معنای تقریبا متفاوتی با هم دارند

توضیح: روشن کردن، آشکار ساختن، شرح دادن

تعریف : بازگو کردن ، نقل کردن

چه بسا بهتر است که با دانستن معنای واقعی کلمات آنها را در جای صحیح خود استفاده کنیم