Menu
نویسنده مطلب : مهرداد رجب دوست

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱- مباحث مربوط به بازار نرم افزارهای حوزه SAP ERP بخصوص حوزه Business one برای من جذابیت های زیادی را داراست. این راهکار که مخصوص شرکتهای کوچک و متوسط می باشد توانمندیهای بسیاری دارد و میتوان بعنوان یک رقیب برای سیستم های راهکاران و رایورز از آن نام برد.

۲- کارخانه آب معدنی بازار بالقوه بسیار بزرگی داراست شامل کلیه مردم ایران و یا جهان

اما از آنجا که دسترسی به محصول به لحاظ شرایط حمل و نقل کوچکتر می گردد باید محدوده کمتری را در نظر گرفت. در نتیجه میتوان از شهرهای نزدیک به محل تولید بعنوان بازار در دسترس نام برد. بازار هدف در این میان بازاری که با توجه به استراتژی فروش و مقدار فروش میتواند بیانگر آن بازار باشد که در اینجا متیوان به کلیه سوپر مارکتهای منطقه خاصی از شهر یا شهرستان و یا ابعاد خاصی از نظر اندازه اشاره نمود و در نهایت مشتریان ما که شامل سوپر مارکتهای با متراژ بالای ۱۰۰ متر هستند و یا رستوران های منطقه.

۳- بازار وبلاگی با موضوع تربیت کودکان را میتوان به گروه های زیر طبقه بندی نمود:

– بازار بالقوه : کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم در خصوص تربیت کودکان را به عهده دارند.

– بازار در دسترس: پدران و مادرانی که اولین فرزند خود را به در شش ماه گذشته دنیا آورده اند.

– بازار هدف: پدران و مادرانی که دسترسی به کامپیوتر یا موبایل هوشمند را دارا هستند و طریق کار با این ابزار و جستجوهای وبلاگی آنرا یاد گرفته اند.

– بازار تحت نفوذ:  پدران یا مادرانی که از این وبلاگ استفاده نموده و در آن با وارد کردن اطلاعات خود عضو شده اند.

۴- تغییر تکنولوژی تولید، تغییر در شرایط اقتصادی، تغییر در نرخ مالیات و …