Menu
نویسنده مطلب : علیرضا سلیمانی فر

مطلب مورد بحث:

هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


همانطور که سایر دوستان هم فرمودند و اضافه بر مواردی که در بالا ذکر شد، به نظر من تحلیل کردن بعد از رسیدن به اهداف هم همچون تحلیل بعد از نرسیدن به اهداف مهم است. زیرا ممکن است با توجه به هدفی که برای خود مشخص کردیم در پایان زمان مقرر به آن رسیده باشیم، اما بررسی این مورد که به چه هزینه ای این هدف محقق شده بسیار مهم است. شاید پس از این بررسی نتیجه یک پیروزی با یک شکست عوض شد.

همچنین مشکلی بعد از رسیدن به اهداف در مواردی پیش می آید، که به شخصه برای خود من اتفاق افتاده، این است که پس از موفق شدن در یک هدف این تفکر برایم پیش می آید که این پیروزی، پیروزی در آخرین هدفی بود که در زندگیم داشتم و دیگر هیچ هدف دیگری وجود ندارد، مانند کسانی که برای کاهش وزن تلاش می کنند اما پس از رسیدن به وزن مطلوب تماما نگهداری از آن هدف و پیروزی را فراموش می کنند.

در مجموع من فکر می کنم در مرحله ی بعد از به همه اهدافم رسیدم نیز یک مرحله تحلیل نیاز می باشد.