Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


سلام

بعد از خواندن داستان آقای واین و مطالعه نظر دوستان، به دو نکته می تونم اشاره کنم.

نکته اول اینکه الزاما معیار قضاوت در خصوص درست یا نادرست بودن یک تصمیم، بعد مالی نیست.

نکته دوم اینکه آقای واین در برهه ای از زمان از یک شرکت معمولی جدا شد و نتیجه تصمیم ایشان در همان زمان و یا اندکی پس از آن قابل بحث بود. این حق را برای ایشان  قائل نیستم که با در نظر گرفتن وضعیت فعلی شرکت اپل عیار تصمیم خود را بسنجند. استنباط من این است  وقتی می توانیم از درستی یا نادرستی تصمیم گیریهایمان صحبت کنیم که تصمیم ما روی موضوع مورد نظر تأثیر داشته  و یا حداقل سایه ای بر آن انداخته باشد. اگر شرایطی بوجود می آمد که آقای واین برای ماندن در شرکت اپل اقدام به تصمیم گیری می کرد و بعد از آن هر اتفاقی برای اپل می افتاد میشد در مورد تصمیم ایشان صحبت کرد. وضعیت فعلی اپل نتیجه عملکرد کسان دیگری می باشد. اگر اپل در یکسال آینده ورشکست شود، می توانیم بگوییم تصمیم آقای واین درست بوده؟

معتقدم آقای واین فقط تصمیم گرفت ریسک نکند و تصمیم درستی هم گرفت.( هر کسی را بهر کاری ساختند) بنظرم در آن زمان او در ازای دریافت ۱۵۰۰ دلار حق قضاوت در مورد تصمیمش را هم از آیندگان گرفت.