Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

خطاهای رایج در تعیین فهرست گزینه‌ها و آلترناتیوها


ایجاد گزینه برای تصمیم گیری بنظرم بسیار مهم و کاربردی می تونه باشه براینکه من در بسیاری از تصمیم گیری هام فقط گزینه بلی خیر یا از این نوع جنس داشتم به طور مثال این شغل انتخاب بکنم یا نه این خونه رو بخرم یا نه برای ایجاد گزینه های بعدی و محاسبه فرصت تصمیم گیری میشه بهترین گزینه رو انتخاب کرد