Menu
نویسنده مطلب : کریم احسنی

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


به احتمال قوی اغلب ماها انواع این نمودارهارو تجربه کردیم اما در مورد ترجیح دادن یکی به دیگری دیدگاه متفاوتی دارم. به نظر من بسته به موضوعی که می‌خواهیم یاد بگیریم باید انتخاب کنیم. گرچه ممکنه برخی از انواع سادگی و راحتی داشته باشه اما برای مثال زمانی که با یادگیری مسئله‌محور سروکار داریم در حقیقت با انواعی از چالش‌ها درافتاده‌ایم که در نهایت رشد ما را در آن زمینه به دنبال خواهد داشت.