- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


١- رفتارهای دوستانه بین همکاران از عواملی است که در سازمان ما وجود دارد که باعث کاهش بسیاری از تنش ها شده و کیفیت زندگی کاری را بالا می برد.

٢- عواملی مانند توزیع ناعادلانه پاداشها – دفتر کار شلوغ و لوازم اداری نامناسب از عواملی است که باعث کاهش کیفیت زندگی کاری شده است.