Menu
نویسنده مطلب : سارا ستاری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من به دلیل علاقه ای که به کارهای هنری مثل نقاشی کردن و ساز زدن داشتم، چند باری آنها را امتحان کردم و زمانی که کار کمی برایم سخت می شد از خودم میپرسیدم:
آیا من اصلن استعداد نقاشی / موسیقی دارم؟
آیا این سبک موسیقی مورد پسند من است؟
آیا ساز درستی را انتخاب کرده ام؟
آیا این کار وقت مرا برای درس خواندن نمیگیرد؟
و حتی در مورد رشته ی تحصیلی ام هم به شک افتاده بودم.
اما چیزی که فهمیدم این است: این پرسش ها به ما کمک نمیکنند تا بهتر شویم و تنها ما را خسته تر و کسل تر میکنند و کارکرد ما را کاهش میدهند ، چون اکثرن نمیتوانیم برای آنها پاسخی روشن پیدا کنیم.
در نهایت من نه نقاشی را ادامه دادم و نه موسیقی را و مسلمن این باعث کاهش عزت نفس من شد.
ما وقتی با این سوالات روبرو می شویم که ترس داریم و با موضوعی ناشناخته مواجه می شویم و به نظر من مغز برای فرار از حل این مسائل به این سوالات پناه می برد.
بهترین کار ادامه دادن و روبرو شدن با آنهاست ، پاسخ سوال در آینده مشخص می شود .
حتی اگر به این نتیجه برسیم که انتخابمان درست نبوده مطمئنم در مسیر برکات دیگری برایمان بوده که آنها را ندیده ایم.