Menu
نویسنده مطلب : سید میثم صباغ

مطلب مورد بحث:

می‌خواهم عضوی موثر و قدرتمند در داخل یک سازمان باشم


اندکی در تعیین این بخش در حوزه علاقه مندی تردید دارم!

شخصا به کارآفرینی علاقه مندم. اما این بدان معنا نیست که کارآفرینی ولاغیر. شاید علت نگارش این مطلب عدم شناخت صحیح از کارآفرینی باشد. حضورم در متمم برای ایجاد درک درست در حوزه ای است که گاه در مواجهه با بمباران اطلاعات مستأصل شده ام.

برداشت اول: برای اینکه نهایتاً کسب و کار شخصی داشته باشم برای تأمین منابع آن و علی الخصوص کسب تجربه و افزایش آگاهی ناچار به پیشرفت در سازمان فعلی هستم.

برداشت دوم: برای تآمین هزینه های جاری زندگی ترک شغل فعلی به صلاح نیست، و برای عدم ابتلا به رکود و رخوت پیشرفت ضروری است!

برداشت اصلی: رضایت زندگی نهایتاً از جنس احساسات است، آیا مفید بودن و رضایت شغلی و کسب درآمد معقول در صورت دستیابی در کسب و کار دیگران احساس نیاز به کارآفرینی را تضعیف نخواهد کرد؟