Menu
نویسنده مطلب : خشایار مستقل

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


اتفاقی که در همین چند وقت اخیر در کشورمان رخ داده شکل گرفتن صف های طولانی برای گرفتن مرغ و گوشت است که به دلیل افزایش قیمت آزاد، دولت برای کنترل بازار دست به همچین اقدامی کرده است. ولی به این نکته توجه نکرده بود که با انجام اینکار شغل جدیدی پدید می آید به اسم تو صف گوشت و مرغ ایستادن برای رستوران ها!!!