Menu
نویسنده مطلب : علی مظفری

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


لزوم سنجیدن جوانب یک حرف و اعتقاد به این که انتخاب واژگان در انتقال پیام بسیار مهم است و باید یک فاصله‌ی منطقی بین دریافت یک پیام و پاسخ به آن باشد (تئوری مورد حمایت)
پاسخ شتاب‌زده به دلیل فوران احساسات ناشی از دریافت پیام و عدم انتخاب کلمات مناسب و تلاش برای هر چه سریع‌تر پاسخ دادن.(تئوری مورد اسفاده)

به صورت مصداقی‌تر این نحوه‌ی در خصوص مورادی که پای مخالفت و عصبیت در میان باشد در مورد من مشهودتر است، به قول آقای محمود سریع القلم در باب سی ویژگی جهان سومی‌ها، ما اول عصبانی می‌شویم و بعد فکر می‌کنیم.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟