Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


لبریز از ایده بودن همیشه و در هر موقعیتی نمی تونه خوب باشه و متاسفانه باعث سرخوردگی و افسردگی هم میشه ..

اگر در محیط کار ایده ها حتی اگر مورد تایید مافوق قراربگیرن ممکنه باعث بین کارمندان و هم رده هها اتفاقات دیگه ای بیفته .. چیزهایی که خودم تجربه کردم و متاسفانه با شرایط شغلی که داشتم خیلی متضرر شدم ..اما در نوشتن و یا کارهای شخصی خیلی هم از ایده پردازی لذت بردم تا جاییکه این کار من باعث رتجش و یا برداشت بد کسی نبوده برام خطرناک نیست و خیلی هم لذت بخشه..

اما وقتی قراره هزینه این ایده پردازی ها رو دیگران هم پرداخت کنن ممکنه هر اتفاقی بر سر روحیه و ایده های من بیاد..