Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

هر آشنایی و دوستی، می‌تواند آغاز تغییری همیشگی باشد


سلام رفقا:

به نظرمن اینکه رابطه ایی چقدر میتواند در شخصیت ما اثر گذار یا اثر پذیر باشد وابسته به دو متغیر وشدت اش در ما دارد )

۱٫شخصیت تاثیر پذیری

۲٫شخصیت تاثیر گذاری 

 

که من بیشتر در رابطه ها از نظر خودم اثر پذیرم البته اینکه طبقه تجربه ام تو رابطه هام افراد دست خودشونو دکمه کم و زیاد کردن این اثر پذیری که به پارامتر هایی از جمله:

۱٫نسبت علاقه ایی که به فرد مقابل دارن

۲٫وقت وزمانی که با افراد میگذرونند

مربوط است

و البته به پامترهایی که دست خودشون نیست هم ربط دارد:

۱٫اینکه چقدر نقش گویندگی دارند تا شنودگی

۲٫در چه محیط و خانواده ایی با چه ارزش هایی بزرگ شده اند

 

 در قصه زندگی من:

یه کسی که خیلی روی تاثیرگذاربوده واقعن دوستی بود که تو خابگاه باهاش اشنا شدم وفردی بینهایت کتابخون و بچه زرنگ تو خوندن مطالب(البته به جزدرس های دانشگاه)بود_

 

من فکر میکنم که بیشترین تاثیری که رو رفقام دارم از نظر غصه نخوردن و تلاش کردن برای اینده بهتر ساختن است

 

نقطه اشتراک:

اینکه همه ما مخالف اثر گذاری دوستان واطرفیان مون تو زندگی از قدیم هم نبودیم اینو میشه از شعر هاو داستان های قدیمی مون هم بفهمیم(بچه نوح با بدان بنشست بچه محلاشونو گم کرد:)

فقط موضوع بین میزان وشدت این تاثیر پذیری و تاثیر گذاری است

نظر من:
به نظرم نمیشه با این موضوع صفر ویکی(یا میشه یا نمیشه) برخورد کرد رایطه با افراد خیلی شبیه پیوند بین عناصر جدول مندلیف هستن ینی ممکن یه پیوندی به سرعت شکل بگیرد و اثر گذاری باشد و پیوند دیگر اثر گذاری کمتری داشته باشد بستگی داره به گروه عنصر و اخلاقش ومرامش