Menu
نویسنده مطلب : سید امیرحسین

مطلب مورد بحث:

اهمیت وقفه و خوابیدن روی یک مسئله


برای ارزیابی کار های روزانه خودم و اینکه چطور این ارزیابی را ویرایش و اصلاح و طراحی کنم بعد از چند دقیقه فکر کردن و تلاش این کار رو رها کردم و روز بعد دوباره کار کردم و باعث شد محدودیت هایی که ذهنم ایجاد کرده بود از بین بروند

…………………….

البته بنظرم بعضی مساله های نیاز دارند تا یک ماه به اونها فکر نکنی تا این محدودیت ها از بین بروند