Menu
نویسنده مطلب : نریمان درافشان

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


با سلام،

– علاقه‌دارم تا در حد امکان به فردی ماهر در زمینهٔ درک ابرروندهای شکل گرفته در دنیای امروز تاثیر آن بر آیندهٔ کسب و کارها تبدیل شوم تا به برنامه‌ریزی شغلی مناسب‌تری برسم.

– در زمینهٔ کار تیمی فردی توانمند باشم.

– مهارت ترک عادات منفی و ایجاد اعتیاد مثبت را در خودم به صورت نهادینه پرورش دهم.

– توانایی ارزیابی ریسک‌ها و تصمیم‌گیری در چنان شرایطی را داشته باشم.

– در درک تفکر سیستمی به حدی برسم که بتوانم در عمل به آن پایبند بمانم.