Menu
نویسنده مطلب : رسول فتح پور

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


به نظرم لازم است قبل از اینکه به موفقیت فکر شود بهتر است ظرفیت بهره برداری از نتایج موفقیت در شخص ایجاد شود کمااینکه شخص به موفقیت مالی ، موقعیت اجتماعی و یا تحصیلی و … دست پیدا می کند ولی رفتارهایی بی ارزش و بعضا مخالف با ادب و اخلاق از خود بروز می دهد . فکر می کنم این گونه پیشرفت نتیجه خرج کردن ازعزت نفس فرد بوده و در خلوت وی  آرامش به همراه ندارد.

کشاورز زاده ای را می شناسم که با روشهای عجیب و غریب در کسب و کارهای مختلف و همراه با رانت وارد شده و در حال حاضرموقعیت مالی نسبتا خوبی دارد . همیشه در حال دوندگی و حرص  برای رسیدن به وضعیت مالی بهتربوده و به آدمها برمبنای سطح درآمد آنها احترام قائل است .