Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


۱-مدیری که مد نظر بشتر شبیه گروه ۳ می باشد. در مورد تمام قسمتهای ماشین اظهار نظر می کند، وقت زیادی از خود را به توصیف از ماشین اختصاص می دهد، ماشین خود را در مقایسه با ماشین های دیگر بسیار قدرتمند و متمایز می داند، به ارتباط میان اجزای ماشین چندان توجهی ندارد.

۲-رضایت فرد از وظیفه ای که به او محول شده، میزان ساعات آموزشی مورد نیاز برای شغل، ارزیابی کارهای واگذار شده به فرد، رفتار فرد با همکاران

۳-میزان صداقت در گفتار و رفتار

میزان اعتماد به من

مدت زمانی که برای من وقت میگذارد (ممکن است این زمان با حضور هر دو نفر همراه نباشد مثلا زمانی که در کنار یکدیگر نیستیم اما به یکدیگر فکر میکنیم)