Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

بازخوانی و مرور یک نمونه بنچ مارکینگ تاریخی


خیلی از افراد دارای علم واقف به نکات ، غلط بودن روش، اشتباه در فرآیند و … هستند اما متأسفانه زبانشون در بیان این حقایق قاصره و یا شخصیت برونگرا و منفلشون ممکنه مانع در میان گذاشتن خیلی از بحث های جدی بشه!

به عبارت دیگر و مناسب با این بخش، شاید زمل وایس اگر در همون بحث های تحقیق این کار رو به صورت گروهی و تیمی انجام می دادند و خود زمل وایس و جند تا از دانشجویان اون زمان مسئولیت بنچ مارکینگ و چند نفر خبره تر در حوزه سخنوری و اقناع مسئول ارائه و شرح و بسط اون می شدند، هم علم در آن زمان پیشرفته تر می شد و هم خوش انقدر فشار روانی رو متحمل نمی شد.

همه این ها با قیود ” اگر و اما و شاید و …” سفت بسته شده و به قول پدرم :

با اگر میتونیم پاریس رو توی بطری بذاریم:)