Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

چرا می‌خواهید کارآفرین شوید؟ انگیزه شما از کارآفرینی چیست؟


یکی از دوستانم قصه‌ی کسب و کار یکی از اقوامش را چنین گفت:

در نوجوانی نمی‌دانست می خواهد چه کاره شود فقط می‌خواست نوکر خودش و آقای خودش باشد. از مشهد به تهران آمد که در این دریا ماهی‌های بزرگ‌تری هست!

در بازار در چند صنف شاگردی کرد که ببیند کدام بهتر است.

یک روز در بازار به مناسبتی گلریزان بود(جمع کردن پول برای امر خیر). دید صنف مصالح فروشان (ساختمانی) از همه بیشتر کمک کردند، نتیجه گرفت وضع‌شان از همه بهتر است!

پس وارد همان صنف شد و الآن یک آدم پولدار است که در کار مدرسه‌سازی است!

 

به نظرم نوع ساده‌ای از فرصت طلبی است که آخر عمری پس از چشیدن سرد و گرم روزگار می‌خواهد محیط پیرامون‌اش را هم بهتر کند.