Menu
نویسنده مطلب : خدارحم کرمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی مدیریت منابع: چگونه در ارزیابی منابع خطا می‌کنیم؟


با سلام خدمت دوستان متمم

سوال اول خطا در ارزیابی منابع: در ابتدای سالهای کاری استخدام یک شرکت بازرگانی خارجی شدم که شردیط کار سختی داشت ولی برای یک کار اولی افتخار بزرگی بود که در کنار کسانی که سالها کار حرفه ای انجام داده بودند بماند و بیاموزد اما من در آن سالها درگیر حاشیه شدم و بعد از مدتی از آن مبع خوب جدا شدم.

خطای در ارزش منابع:در سالهای میانی دانشگاه قدر زمان در اختیارم را به کلی فراموش کردم و به سرعت روزها را سپری کردم بدون اینکه از آنها بهره مناسبی ببرم . و این روزها به قدری در گیر کار شده ام که قدر منابع عاطفی خودم را کمتر دانسته ام امیدوارم در سال ۹۸ تعادل بیشتری میان این دو بر قرار کنم.

خطای اطرافیان در مور  منابع: دوستی دارم که به شدت درگیرفعالیتهای مربوط به مربیگری موفقیت  شد و در مقطعی به این نتیجه رسید که بسیاری از دوستی هایش را باید با دوستانش قطع کند تا شاید تغییری در او حاصل شود و ارتباطش را با بسیاری از دوستانش قطع کرد و این منابع ارزان و در دسترس را یک شبه از بین برد .