Menu
نویسنده مطلب : مهناز انصاری پور

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


یک رویدادی که بیشتر در سن ۴۰ سالگی ذهن آدمها رو به خودش مشغول میکنه نگاه کردن به وضعیت موجودشون هست . اینکه آیا من الان از وضعیت کنونیم راضی هستم . اگر نیستم چه شد که من الان در این موقعیت قرار گرفتم که در این حالت به روند گذشته خود نگاه میکنیم . اینکه چکارهایی باید انجام میدادیم و ندادیم . و چگونه باید از دقایق عمرمون استفاده میکردیم و نکردیم . و بی توجهی های زندگیمون رو دقت خواهیم کرد . ولی اینکه فرصت جبران هست یا نه  ِ معلوم نیست .