Menu
نویسنده مطلب : فاطمه زهرا پاکزاد

مطلب مورد بحث:

اولویت بندی کارها و فعالیت ها | ماتریس آیزنهاور


من هم از روش ایزنهاور استفاده میکنم ولی تنها مشکلی که هست اینه که تشخیص انجام کارهای مهم و فوری سخته . وقتی نیاز هست تصمیمی  در بعد احساسی بگیرم بیشتر اوقات در دسته فوری و مهم میگذارم. (مثلاً درخواستی که مربوط به مادرم یا یک دوست عزیز باشه.) بعد از انجام اون کار نمیتونم درست تشخیص بدهم که واقعا اولویت داشته یا نه. جایی خواندم که ادمهایی  موفق هستند ، بیشتر زمان خود را برای انجام کارهای مهم و غیرفوری میگذارنند.
درباره حضور در فضای انلاین هم ، میتواند در بخش  مهم و غیرفوری باشد .سعی کردم رسانه زرد را از تجربه حضورم درفضای انلاین حذف کنم. به عنوان مثال در تلفن همراهم اینستاگرام نصب نکردم. باوجود تلگرام، کارهایم خیلی راحتتر انجام میشود و نسبت به وقتی که از من میگیرد ارزشش را دارد. باعث شده در کارهایم منظم تر باشم. تجربه کاربری متمم هم یکی از کارهای مهم و غیرفوری است.