Menu
نویسنده مطلب : آرش

مطلب مورد بحث:

تمایز (Differentiation) - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک


میتوان از شرکتهای ارایه اینترنت نام برد که مثلا شرکت مخابرات در عرضه خدمات اینترنتی در ساعت ۵ قرار دارد هر چند درظاهر نسبت به دیگر شرکتها  حجم بیشتری ارایه میکند ولی بیشتر وقتها مشتری با سرعت کم و ترافیک زیادی روبروست و حتی قطعی زیاد است

در صرتیکه شرکتهای دیگری مانند صبا نت در ساعت ۴ قرار دارد چونکه واقعا خدمات خوب و متمایزی ارایه میکند از جمله سرعت خوب و خدمات شبانه و جوابگویی اپراتورو حجم زیاد و …