Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

انتخاب همکار خوب و مناسب، مهم‌ترین اولویت شماست (جیم کالینز)


پدرم هنوز هم می‌گوید:

“هم‌نشین تو از تو به باید/// تا تو را عقل دین بیفزاید”

یا می‌گویند تو برآیند ۷ نفری هستی که پیرامون‌ات هستند(تعداد درست یادم نیست!).

 

وقتی به بچه‌های محل یا دانشگاه نگاه می‌کنم،‌ می‌بینم آنها که با آدم‌های درست می‌گشتند (به اصطلاح مچ/ جویند بودند) موفق‌تر شدند.

 

امروز هم در سازمانمان که نگاه می‌کنم می‌بینم گاهی انتخاب افراد اشتباه به پروژه‌های ما ضربه زده.